Formularz inwestycyjny

Formularz inwestycyjny

W celu wyszukania optymalnej oferty lokalizacyjnej, prosimy o podanie szczegółowego opisu Państwa projektu inwestycyjnego

Ogólne informacje o inwestorze i projekcie

Liczba pracowników

Województwo podlaskie

Powiat augustowski

Minimalne koszty inwestycji dla:
do 200 000 PLN
mikro firmy
od 500 000 PLN
małej firmy
od 2 000 000 PLN
średniej firmy
od 10 000 000 PLN
dużej firmy
od 500 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 10,2%

Miasto Białystok

Minimalne koszty inwestycji dla:
1 200 000 PLN
mikro firmy
3 000 000 PLN
małej firmy
12 000 000 PLN
średniej firmy
60 000 000 PLN
dużej firmy
3 000 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 6,4%

Powiat białostocki

Minimalne koszty inwestycji dla:
800 000 PLN
mikro firmy
2 000 000 PLN
małej firmy
8 000 000 PLN
średniej firmy
40 000 000 PLN
dużej firmy
2 000 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 8,7%

Powiat bielski

Minimalne koszty inwestycji dla:
od 200 000 PLN
mikro firmy
od 500 000 PLN
małej firmy
od 2 000 000 PLN
średniej firmy
od 10 000 000 PLN
dużej firmy
od 500 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 5%

Powiat grajewski

Minimalne koszty inwestycji dla:
od 200 000 PLN
mikro firmy
od 500 000 PLN
małej firmy
od 2 000 000 PLN
średniej firmy
od 10 000 000 PLN
dużej firmy
od 500 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 12,4%

Powiat hajnowski

Minimalne koszty inwestycji dla:
od 200 000 PLN
mikro firmy
od 500 000 PLN
małej firmy
od 2 000 000 PLN
średniej firmy
od 10 000 000 PLN
dużej firmy
od 500 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 7,3%

Powiat kolneński

Minimalne koszty inwestycji dla:
300 000 PLN
mikro firmy
750 000 PLN
małej firmy
3 000 000 PLN
średniej firmy
15 000 000 PLN
dużej firmy
750 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 14,1%

Miasto Łomża

Minimalne koszty inwestycji dla:
od 200 000 PLN
mikro firmy
od 500 000 PLN
małej firmy
od 2 000 000 PLN
średniej firmy
od 10 000 000 PLN
dużej firmy
od 500 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 8,5%

Powiat łomżyński

Minimalne koszty inwestycji dla:
od 200 000 PLN
mikro firmy
od 500 000 PLN
małej firmy
od 2 000 000 PLN
średniej firmy
od 10 000 000 PLN
dużej firmy
od 500 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 6,2%

Powiat moniecki

Minimalne koszty inwestycji dla:
1 200 000 PLN
mikro firmy
3 000 000 PLN
małej firmy
12 000 000 PLN
średniej firmy
60 000 000 PLN
dużej firmy
3 000 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 7.1%

Powiat sejneński

Minimalne koszty inwestycji dla:
300 000 PLN
mikro firmy
750 000 PLN
małej firmy
3 000 000 PLN
średniej firmy
15 000 000 PLN
dużej firmy
750 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 13,1%

Powiat siemiatycki

Minimalne koszty inwestycji dla:
1 200 000 PLN
mikro firmy
3 000 000 PLN
małej firmy
12 000 000 PLN
średniej firmy
60 000 000 PLN
dużej firmy
3 000 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 6,4%

Powiat sokólski

Minimalne koszty inwestycji dla:
od 200 000 PLN
mikro firmy
od 500 000 PLN
małej firmy
od 2 000 000 PLN
średniej firmy
od 10 000 000 PLN
dużej firmy
od 500 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 10,8%

Powiat suwalski

Minimalne koszty inwestycji dla:
1 600 000 PLN
mikro firmy
4 000 000 PLN
małej firmy
16 000 000 PLN
średniej firmy
80 000 000 PLN
dużej firmy
4 000 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 5,1%

Miasto Suwałki

Minimalne koszty inwestycji dla:
1 200 000 PLN
mikro firmy
3 000 000 PLN
małej firmy
12 000 000 PLN
średniej firmy
60 000 000 PLN
dużej firmy
3 000 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 6,8%

Powiat wysokomazowiecki

Minimalne koszty inwestycji dla:
1 600 000 PLN
mikro firmy
4 000 000 PLN
małej firmy
16 000 000 PLN
średniej firmy
80 000 000 PLN
dużej firmy
4 000 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 5,9%

Powiat zambrowski

Minimalne koszty inwestycji dla:
od 200 000 PLN
mikro firmy
od 500 000 PLN
małej firmy
od 2 000 000 PLN
średniej firmy
od 10 000 000 PLN
dużej firmy
od 500 000 PLN
sektora nowoczesnych usług
Intensywność pomocy publicznej dla: 50% - dużej firmy 60% - średniej firmy 70% - małej, mikro firmy
Okres korzystania z ulgi podatkowej: 15 lat
Stopa bezrobocia: 6,6%

umieść kursor na wybranym powiecie, żeby zobaczyć opis

Lokalizacja inwestycji

Wybierz powiaty, które uważasz za najbardziej odpowiednie dla swojego projektu

Rodzaj inwestycji

Atrybuty lokalizacji

Wybierz atrybuty preferowanej lokalizacji nadając im odpowiedną rangę:
1 - krytyczne dla realizacji inwestycji
2 - bardzo ważne
3 - ważne

Ranga
(1-3)

Sąsiedztwo drogi Via Baltica

Sąsiedztwo drogi Via Carpatia

Sąsiedztwo Rail Baltica

Bliskość lotniska

Bliskość granicy z Białorusią

Bliskość granicy z Litwą

Bliskość terminali intermodalnych

Łatwy dostęp do poddostawców

Wymagania dotyczące działki

jednostka

wartość

opis

Preferowana powierzchnia

Dopuszczalny zakres wielkości powierzchni
(od x m² do y m²)

m² - m²

Powierzchnia na rozbudowę

Powierzchnia planowanych budynków

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

MW

Zapotrzebowanie na wodę przemysłową

m³/h

Zapotrzebowanie na gaz ziemny

m³/h

Maksymalna wysokość budynków lub innych konstrukcji

m

Wpływ produkcji na środowisko

opis

Wymagania dotyczące hali przemysłowej

jednostka

wartość

opis

Przestrzeń

Dopuszczalny zakres przestrzeni
(od x m² do y m²)

m² - m²

Wymagany obszar powierzchni serwisu

Suwnice

TAK/NIE

Rampy przeładunkowe

TAK/NIE

Żuraw przyścienny

TAK/NIE

Bocznica kolejowa

TAK/NIE

Nośność posadzki

T/m²

Minimalna użyteczna wysokość

m

Zasoby ludzkie

Uwagi dotyczące inwestycji

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987