EXPO 2020 w Dubaju

Connecting Minds, Creating the Future

Łącząc umysły, tworzymy przyszłość

Wystawy Światowe EXPO to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Odbywają się co 5 lat, a ich skala porównywalna jest do Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Począwszy od Wielkiej Wystawy w Londynie w 1851 roku, Wystawy Światowe EXPO na pół roku stają się stolicą świata, przyciągając rzesze gości – od delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, przez biznesmenów poszukujących nowych kontraktów, po turystów i rodziny z dziećmi.

To właśnie EXPO stało się miejscem pierwszej prezentacji wielu wynalazków (telefon, rentngen, komercyjna telewizja, telefon komórkowy oraz hamburgery) i współczesnych symboli architektury (most Vasco da Gamy w Lizbonie, Wieża Eiffla w Paryżu, Statua Wolności w Nowym Jorku czy Atomium w Brukseli). Dziś Expo stanowi jedyną tego rodzaju platformę międzynarodowego dialogu na rzecz postępu i współpracy.

EXPO 2020 w Dubaju odbędzie się między 1 października 2021 r. a 30 marca 2022 r. Będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim i według zapowiedzi organizatorów aspiruje do tego, by stać się największym show w historii. Hasłem przewodnim wystawy są słowa: Connecting Minds, Creating the Future – Łącząc umysły, tworzymy przyszłość, które podkreślają, że wyzwania dzisiejszego świata są tak złożone i skomplikowane, że nie sposób ich rozwiązać w izolacji. Zachęcają do tego, by działać razem – bez względu na szerokość geograficzną, bariery instytucjonalne i różnice kulturowe.

EXPO 2020 w Dubaju ma być wystawą integrującą. Stąd dążenie Organizatorów, by zaprosić do udziału jak największą liczbę krajów oraz przyciągnąć największe w historii Wystaw EXPO grono zagranicznych gości (70% wszystkich zwiedzających).

(expo.gov.pl)

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987