Projects implemented by the Investor Services and Economic Promotion Office

Contact

Podlaskie Voivodeship Marshal’s Office
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok, Poland

Investors Assistance and Business Promotion Bureau
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok, Poland

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987