Coraz bliżej do Wystawy Światowej Expo 2025 w Osace

Przygotowania do Wystawy Światowej EXPO 2025 były tematem spotkania, które odbyło się 11 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Wzięli w nim udział marszałek Łukasz Prokorym, członkowie zarządu: Jacek Piorunek i Bogdan Dyjuk oraz zespół ds. organizacji podlaskiej prezentacji na EXPO 2025.

To właśnie wystawa dotycząca Podlaskiego otworzy funkcjonowanie Polskiego Pawilonu na przyszłorocznej wystawie światowej.

– Expo jest świetną okazją do pokazania województwa podlaskiego na arenie międzynarodowej. To nie tylko szansa na zawiązanie współpracy z japońskimi partnerami, ale też możliwość podzielenia się pięknem i tradycją naszego regionu z resztą świata – mówił Łukasz Prokorym.

Planu podlaskiej prezentacji obejmują m.in. organizację misji gospodarczej dla trzydziestu przedsiębiorców z województwa podlaskiego oraz promocję regionalnych firm na rynku japońskim. Koncepcja regionalnej prezentacji zakłada stworzenie dynamicznej, interaktywnej ekspozycji, zachęcającej odbiorcę do aktywnego uczestnictwa. Jej elementy będą nawiązywały do wspólnych cech kultury polskiej i japońskiej, takich jak umiłowanie sztuki i natury, dyscyplina ciała oraz szacunek do tradycji.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987