Biznes bez krawata. Nowe otwarcie biznesu w Łomży

„Biznes bez krawata” to pierwsze spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami zorganizowane w nowej kadencji samorządu przez Urząd Miejski w Łomży. Jego celem było zachęcenie przedsiębiorców do angażowania się w projekty, których celem jest rozwój gospodarczy miasta.

W wydarzeniu, które odbyło się we wtorek 4 czerwca z inicjatywy prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego, udział wzięli m.in. Stefan Krajewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Jacek Piorunek, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyli także pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego: Emilia Malinowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Promocji Gospodarczej.

Spotkania przedstawicieli samorządu z łomżyńskimi przedsiębiorcami mają kilkuletnią tradycję i niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców Łomży. W ich trakcie omawiane są sprawy dotyczące lokalnych przedsiębiorców oraz ich oczekiwań wobec władz samorządowych. Wydarzenia integrują środowisko biznesowe oraz umożliwiają zawieranie nowych kontaktów.

Rozpoczynając spotkanie prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski zauważył:

– W obecnej kadencji samorządu zamierzamy realizować nowe pomysły z przedstawicielami łomżyńskiego biznesu, dlatego cieszy nas ogromny odzew na nasze zaproszenie.

Jacek Piorunek podkreślał znaczenie rozwoju przedsiębiorczości dla władz samorządowych oraz zachęcał do udziału w inicjatywach podejmowanych przez urząd marszałkowski:

– Rozwój przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa Podlaskiego. W naszym województwie powstaje wiele interesujących projektów biznesowych, które zasługują na wsparcie i szeroką promocję. Programy finansowane ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, które wdraża obecnie urząd marszałkowski, obejmują różne formy wsparcia. Jestem przekonany, że dzięki nim wiele podlaskich firm zdobędzie nowych klientów na niedostępnych dotychczas rynkach. Gorąco zachęcam Państwa do skorzystania z możliwości stwarzanych przez samorząd województwa.

Szczegóły dotyczące potencjalnych form wsparcia podlaskich firm omówiła Emilia Malinowska:

– W aktualnym harmonogramie naborów znajduje się ponad 40 naborów w różnych dziedzinach, jak: gospodarka, zdrowie, OZE, kultura czy edukacja. Jeżeli chodzi o obszar gospodarki największe możliwości w tym momencie mają firmy, które chcą pracować nad stworzeniem nowych lub udoskonaleniem istniejących produktów i usług. Wśród dostępnych form wsparcia znajdują się m.in. bony na badania, bony na cyfryzację czy wsparcie w zakresie internacjonalizacji.

Zagadnienia dotyczące międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz promocji gospodarczej regionu zaprezentował Mariusz Dąbrowski:

– Wspólnie z partnerami realizujemy obecnie projekt Podlaskie Centrum Eksportera, którego celem jest kompleksowe wspieranie aktywności eksportowej MŚP z województwa podlaskiego. W przyszłym roku planujemy dużą misję gospodarczą oraz organizację podlaskiego seminarium biznesowego w Japonii, w związku z odbywającą się w tym okraju Wystawą Światową EXPO 2025. Poza tym, w ciągu najbliższych pięciu lat zorganizujemy dwadzieścia zagranicznych wizyt studyjnych w ramach projektu PPO (Proces Przedsiębiorczego Odkrywania), który skupia się rozwoju województwa podlaskiego w oparciu o inteligentne specjalizacje.

Spotkanie w Łomży było doskonałą okazją do dialogu między administracją i biznesem, umożliwiającym poznanie oczekiwań podlaskich przedsiębiorców.

Partnerem Strategicznym przedsięwzięcia było Województwo Podlaskie.

Relacja w Telewizji Narew

Relacja w serwisie mylomza.pl

Galeria

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987