Promocja podlaskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

panel dyskusyjny przemawia Mariusz Dąbrowski, obok siedzi Marek Olbryś

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego organizuje bezpłatne seminaria biznesowe i misje gospodarcze w państwach europejskich. Ich cele i założenia były przedmiotem konferencji prasowej zorganizowanej 2 marca 2022 r. Opowiedzieli o nich: wicemarszałek Marek Olbryś oraz Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP.

Inicjatywa samorządu ma pomóc eksporterom z regionu w nawiązaniu kontaktów na rynkach europejskich, głównie w państwach z Europy Zachodniej.

W obliczu agresji rosyjskiej na Ukrainę chcemy ułatwić współpracę podlaskim przedsiębiorcom z kontrahentami z Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Spotkać się nimi w ramach programu współpracy gospodarczej – rozpoczął Marek Olbryś, wicemarszałek województwa.

Kierunek – Europa Zachodnia

Pierwszym kierunkiem będzie Francja. Planowane tam seminarium biznesowe, które odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. w Paryżu, będzie doskonałą okazją do promocji regionalnych produktów i usług oraz rozwijania relacji biznesowych z partnerami francuskimi.

Chcemy wspierać nasze przedsiębiorstwa! Monitorujemy sytuację na bieżąco. Podlaski biznes powinien przekierować się na rynki zachodnie – mówił Mariusz Dąbrowski. – W kwietniu jedziemy do Paryża, w maju do Brukseli, a w czerwcu do Londynu. Z kolei w drugiej połowie roku planujemy misje branżowe do Niemiec i krajów bałtyckich. Będzie to okazja do spotkań z kontrahentami z tamtej strony pod auspicjami urzędu marszałkowskiego – zapowiedział.

Rekrutacja na udział w seminarium biznesowym w Paryżu

Każdy z tych wyjazdów jest bezpłatny dla ośmiu przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Koszty pokrywane są w znacznej części z funduszy europejskich.

Jestem przekonany, że te pieniądze będą dobrze wykorzystane – zapewnił wicemarszałek Olbryś.

Rekrutacja na seminarium biznesowe w Paryżu już się rozpoczęła i potrwa do 7 marca 2022 r.. Następne kierunki to Bruksela i Londyn. Tu zgłaszać się będzie można kolejno w połowie marca i kwietnia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej investinpodlaskie.pl.

Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP, żeby odwiedzali naszą stronę i rejestrowali się na nasze misje i seminaria biznesowe – podsumował Mariusz Dąbrowski.

 

 

 

Zagraniczne seminaria biznesowe oraz misje gospodarcze organizowane są w ramach projektu Promocja gospodarcza województwa podlaskiego pn. Podlaskie. Naturalna droga rozwoju współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie: 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987