Województwo Podlaskie z najwyższym wzrostem!

Wykres przedstawiający wyniki produkcji przemysłowej w polskich województwach.

W porównaniu z innymi województwami, nasz region zanotował najwyższy wzrost produkcji przemysłowej rok do roku.

Przemysł z silnym w województwie podlaskim sektorem spożywczym zwiększył się o 5,4%. To kolejna optymistyczna wiadomość dotycząca podlaskiej gospodarki. Z danych opublikowanych w ostatnim czasie przez GUS wynika bowiem, że Podlaskie z wzrostem PKB na poziomie 8,2% należy do grona liderujących województw pod względem tempa rozwoju gospodarczego w 2019 r.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987