Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP realizuje projekt pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Projekt jest realizowany w ramach umowy nr POWR.02.18.00-00-0007/19 zawartej w dniu 3 marca 2020 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Województwa Podlaskiego.

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Projekt jest adresowany do Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego. Jego głównym celem jest zwiększenie poziomu inwestycji pozwalających na generowanie nowych miejsc pracy oraz doskonalenie standardów obsługi inwestorów służących wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego województwa podlaskiego. Uczestnictwo w projekcie nie wymaga ponoszenia nakładów finansowych przez JST.

Chcesz wiedzieć więcej?

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

Planowane działania
 • Analiza potrzeb i stanu przygotowania JST do realizacji procesu obsługi inwestorów.
 • Szkolenia z zakresu standardów obsługi inwestora w samorządach (ogólne i wdrażające). Zakres tematyczny szkoleń obejmować będzie m.in. ABC systemu obsługi inwestorów, przygotowanie oferty inwestycyjnej i sztukę jej prezentowania, przygotowanie portalu internetowego przyjaznego inwestorom, marketing terytorialny.
 • Doradztwo indywidualne dla JST, które koncentrować się będzie m.in. na: opracowaniu oferty inwestycyjnej, przygotowaniu zawartości strony www z ofertą inwestycyjną, przygotowaniu materiałów informacyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej, kontaktach merytorycznych w celu weryfikacji realizacji projektu.
 • Konferencja – lokalne sieci współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Wizyty studyjne dla kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego.
 • Wykonanie zdjęć lotniczych przedstawiających dostępne tereny inwestycyjne.
Cele

Uzyskane wsparcie przyczyni się do wymiany doświadczeń, udoskonalenia kompetencji kadr w zakresie rozwiązań poprawiających efektywność obsługi inwestora oraz usprawnienia procesu współpracy pomiędzy województwem a JST wdrażającymi projekt. Wykonane w projekcie zdjęcia lotnicze terenów inwestycyjnych wzbogacą oferty inwestycyjne JST. Wdrożenie standardów wpłynie pozytywnie na wizerunek JST w odbiorze zewnętrznym, co w następstwie zwiększy ich atrakcyjność jako miejsc do lokowania inwestycji. W efekcie wdrożenia standardów określonych w projekcie JST będą zapewniały wysoki poziom obsługi inwestorów zainteresowanych realizacją inwestycji na terenie województwa podlaskiego.

Wartość projektu

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu – 602 687,50 zł. Wartość dofinansowania projektu – 542 418,75 zł, w tym 507 945,02 zł ze środków europejskich oraz 34 473,73 zł ze środków dotacji celowej.

Okres realizacji Projektu: od 01.02.2020 r. do 28.02.2022 r.

Wynik naboru

Zgodnie z Regulaminem uczestnictwa JST w projekcie „Standardy Obsługi Inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, do udziału w Projekcie zakwalifikowane zostały następujące Jednostki Samorządu Terytorialnego:

 1. Gmina miejska Augustów
 2. Gmina wiejska Augustów
 3. Gmina wiejska Bargłów Kościelny
 4. Gmina wiejska Białowieża
 5. Gmina miejska Bielsk Podlaski
 6. Gmina wiejska Boćki
 7. Gmina miejska Choroszcz
 8. Gmina miejska Ciechanowiec
 9. Gmina wiejska Czeremcha
 10. Gmina miejska Czyżew
 11. Gmina miejska Dąbrowa Białostocka
 12. Gmina wiejska Dobrzyniewo Duże
 13. Gmina miejska Drohiczyn
 14. Gmina wiejska Dziadkowice
 15. Gmina wiejska Filipów
 16. Gmina wiejska Giby
 17. Gmina miejska Goniądz
 18. Gmina wiejska Grabowo
 19. Gmina miejska Grajewo
 20. Gmina wiejska Grajewo
 21. Gmina miejska Hajnówka
 22. Gmina wiejska Hajnówka
 23. Gmina miejska Jedwabne
 24. Gmina wiejska Juchnowiec Kościelny
 25. Gmina miejska Kolno
 26. Gmina wiejska Kołaki Kościelne
 27. Gmina wiejska Krasnopol
 28. Gmina miejska Lipsk
 29. Gmina miejska Łapy
 30. Gmina miejska Michałowo
 31. Gmina wiejska Mielnik
 32. Gmina wiejska Milejczyce
 33. Gmina miejska Mońki
 34. Gmina wiejska Narewka
 35. Gmina wiejska Orla
 36. Gmina wiejska Perlejewo
 37. Gmina wiejska Piątnica
 38. Powiat grajewski
 39. Powiat moniecki
 40. Gmina wiejska Przerośl
 41. Gmina wiejska Rutki
 42. Gmina miejska Sejny
 43. Gmina wiejska Sidra
 44. Gmina miejska Siemiatycze
 45. Gmina wiejska Sokoły
 46. Gmina miejska Sokółka
 47. Gmina miejska Stawiski
 48. Gmina miejska Suchowola
 49. Gmina miejska Supraśl
 50. Gmina wiejska Suwałki
 51. Miasto Suwałki
 52. Gmina miejska Szczuczyn
 53. Gmina wiejska Szumowo
 54. Gmina wiejska Turośń Kościelna
 55. Gmina miejska Tykocin
 56. Gmina miejska Wasilków
 57. Gmina wiejska Wąsosz
 58. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie
 59. Gmina miejska Zambrów
 60. Gmina wiejska Zambrów
Uczestnicy projektu

Umowy w sprawie uczestnictwa w projekcie pn. „Standardy Obsługi Inwestora w samorządach województwa podlaskiego” podpisały następujące JST:

 1. Gmina miejska Augustów
 2. Gmina wiejska Augustów
 3. Gmina wiejska Bargłów Kościelny
 4. Gmina wiejska Białowieża
 5. Gmina miejska Bielsk Podlaski
 6. Gmina wiejska Boćki
 7. Gmina miejska Choroszcz
 8. Gmina miejska Ciechanowiec
 9. Gmina wiejska Czeremcha
 10. Gmina miejska Czyżew
 11. Gmina miejska Dąbrowa Białostocka
 12. Gmina wiejska Dobrzyniewo Duże
 13. Gmina miejska Drohiczyn
 14. Gmina wiejska Dziadkowice
 15. Gmina wiejska Filipów
 16. Gmina wiejska Giby
 17. Gmina miejska Goniądz
 18. Gmina wiejska Grabowo
 19. Gmina miejska Grajewo
 20. Gmina wiejska Grajewo
 21. Gmina miejska Hajnówka
 22. Gmina miejska Jedwabne
 23. Gmina wiejska Juchnowiec Kościelny
 24. Gmina miejska Kolno
 25. Gmina wiejska Kołaki Kościelne
 26. Gmina wiejska Krasnopol
 27. Gmina miejska Lipsk
 28. Gmina miejska Łapy
 29. Gmina miejska Michałowo
 30. Gmina wiejska Mielnik
 31. Gmina wiejska Milejczyce
 32. Gmina miejska Mońki
 33. Gmina wiejska Narewka
 34. Gmina wiejska Orla
 35. Gmina wiejska Perlejewo
 36. Gmina wiejska Piątnica
 37. Powiat grajewski
 38. Powiat moniecki
 39. Powiat siemiatycki
 40. Powiat sokólski
 41. Gmina wiejska Przerośl
 42. Gmina wiejska Rutki
 43. Gmina miejska Sejny
 44. Gmina wiejska Sidra
 45. Gmina miejska Siemiatycze
 46. Gmina miejska Sokółka
 47. Gmina miejska Stawiski
 48. Gmina miejska Suchowola
 49. Gmina miejska Supraśl
 50. Gmina wiejska Suwałki
 51. Miasto Suwałki
 52. Gmina miejska Szczuczyn
 53. Gmina wiejska Szumowo
 54. Gmina wiejska Turośń Kościelna
 55. Gmina miejska Tykocin
 56. Gmina miejska Wasilków
 57. Gmina wiejska Wąsosz
 58. Gmina wiejska Wysokie Mazowieckie
 59. Gmina miejska Zambrów
 60. Gmina wiejska Zambrów

Z działań objętych zakresem Projektu w roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie analizy w zakresie potrzeb i stanu przygotowania JST do realizacji procesu obsługi inwestorów (audyt wstępny „0”). Na podstawie wypełnionych ankiet zostanie opracowany raport poaudytowy.

Realizacja działań - informacja

Informujemy, iż w dniu 11 sierpnia 2021 r. rozpoczęty zostanie cykl szkoleń online z zakresu obsługi inwestora, mających na celu wdrożenie lub zmodernizowanie standardów obsługi inwestora, czyli wytycznych rekomendowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Szkolenia będą realizowane odrębnie dla kadry kierowniczej JST oraz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za obsługę inwestorów, w podziale na dwie grupy, w czterech jednodniowych modułach, w godzinach od 9:30 do 15:30.

Harmonogram terminów szkoleń

Informujemy, iż z dniem 17 września 2021 r. przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego zakończyli udział w cyklu szkoleń online z zakresu obsługi inwestora. Program szkolenia oraz materiały szkoleniowe zostały ocenione pozytywnie przez uczestników. Mamy nadzieję, iż zdobyta wiedza okaże się użyteczna w procesie pozyskiwania potencjalnych inwestorów, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego regionu.
W październiku 2021 r. zakończony został także kolejny etap realizacji projektu, polegający na wykonaniu zdjęć i panoram sferycznych wybranych terenów inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, uczestniczących w projekcie. Materiały zdjęciowe będą wykorzystywane przez JST w celach związanych z promocją gospodarczą regionu, w tym z pozyskiwaniem inwestorów.

Kolejnym zadaniem, które planowane jest do realizacji w pierwszym kwartale 2022 r., jest organizacja wizyt studyjnych dla przedstawicieli kadry kierowniczej JST, ukierunkowanych na zagadnienia z obszaru wspierania przedsiębiorczości czy istoty opieki poinwestycyjnej tzw. „after care”.

Realizacja działań - wizyty studyjne

Przedstawiciele kadry kierowniczej Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podlaskiego, tj.: burmistrzowie, starostowie, wójtowie i sekretarze wzięli udział w wizytach studyjnych organizowanych w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”.

Wizyty odbyły się na terenie gminy Białowieża oraz gminy Orla, w dniach 20-21 czerwca 2022 r. oraz 30 czerwca – 1 lipca 2022 r.

Podczas wizyt uczestnicy wzięli udział w szkoleniu m.in. z zakresu wspierania przedsiębiorców, znaczenia jakości życia i inwestycji miejskich dla rozwoju przedsiębiorczości, jak również opieki poinwestycyjnej. Spotkanie było wyjątkową okazją do dyskusji odnośnie roli lokalnych samorządów w procesie tworzenia dogodnych warunków do działalności przedsiębiorstw na terenach gmin, a w konsekwencji stymulowania rozwoju gospodarczego regionu.

Przedstawicielom kadry kierowniczej został także zaprezentowany potencjał największego producenta mebli drewnianych na świecie, tj. Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Oddział w Orli. Zakład w Orli to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie zakładów tego typu na świecie, a inwestycja została uznana w 2010 r. przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych za najważniejszą inwestycję tego roku.

W imieniu firmy, uczestników przywitał m.in. Dyrektor Oddziału – Dmitrii Almukhametov.

Uczestnicy zwiedzili nowoczesną fabrykę ultra cienkich płyt HDF wykorzystywanych do produkcji mebli, paneli czy drzwi. Mieli możliwość zapoznania się z procesem technologicznym odpowiadającym najwyższym standardom, służącym zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska.

Podczas wizyty w zakładzie, o znaczeniu inwestycji dla rozwoju gminy, a w konsekwencji także wzrostu konkurencyjności inwestycyjnej regionu, opowiadał uczestnikom wójt gminy Orla – Leon Pawluczuk.

– Powstanie inwestycji w gminie Orla to efekt ścisłej współpracy między administracją samorządową i rządową, jak również otwartości jej mieszkańców. Nowa inwestycja to dla naszej gminy przede wszystkim nowe miejsca pracy, jak również wpływy do budżetu. Dzięki inwestycji gmina Orla zyskała renomę ośrodka rozwoju lokalnego i przyciąga kolejne przedsięwzięcia mające wpływ na wzrost jej znaczenia na tle mapy gospodarczej regionu i kraju – mówił Leon Pawluczuk.

Uczestnicy wizyt mieli przyjemność wziąć udział w pokazie regionalnych potraw, w wykonaniu Łukasza Rakowskiego, utalentowanego kucharza, laureata wielu prestiżowych nagród.

Współczesne spojrzenie na kompozycje dwudziestolecia międzywojennego, wiążące się bezpośrednio z historią muzyki i sztuki wizualnej na Podlasiu, zaprezentowała Alicja Grabowska – aktorka, wokalistka, performerka, autorka tekstów oraz wielu projektów z zakresu wielokulturowości regionu.

Realizacja działań - konferencja podsumowująca

W grudniu br. dobiega końca projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”, w którym uczestniczy 60 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST). Projekt realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP), a jego uczestnikami są przedstawiciele kadry kierowniczej oraz pracownicy urzędów odpowiedzialni za obsługę inwestorów. Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu inwestycji oraz doskonalenie standardów obsługi inwestorów.

Okazją do podsumowania zadań projektowych była konferencja „Lokalne sieci współpracy”, która odbyła się 20 grudnia 2022 r. w Hotelu Ibis Styles
Białystok.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia rezultatów projektu, zaprezentowanych przez Panią Katarzynę Pietraszewską, Zastępcę Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP. Wynika z nich, iż jednym z najważniejszych efektów zrealizowanych działań jest wzrost standardów obsługi inwestora na terenie naszego województwa. W tym kontekście uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z rekomendacjami oraz wyzwaniami dotyczącymi pozyskiwania inwestorów.

Goście konferencji wzięli również udział w debacie na temat nowoczesnych metod marketingowych oraz promocji ofert inwestycyjnych, w szczególności poprzez wykorzystanie mediów społecznościowych. W roli eksperta wystąpił Pan Paweł Sędziak, właściciel agencji marketingowej Social Place. W debacie uczestniczył także Pan Konrad Ziaja, prezes
Cinematic VR, który zaprezentował możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości (VR) do prezentacji walorów inwestycyjnych regionu.

Na zakończenie wydarzenia, swoją wiedzą w zakresie szans JST na pozyskanie inwestorów, podzielili się doświadczeni paneliści: Pani Monika Kisiel z Centrum Inwestycji PAIH S.A., Pan dr Arkadiusz Niedźwiecki, ekonomista, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. projektów badawczo- rozwojowych oraz Pan Mariusz Dąbrowski, Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP.

Projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987