Podlaskie w Financial Times

W 2023 r. w serwisie internetowym Financial Times (ft.com) ukazał się cykl artykułów poświęconych województwu podlaskiemu i jego potencjałowi gospodarczemu. Financial Times to jednej z najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych dzienników o charakterze międzynarodowym, który porusza tematykę gospodarczą.

Teksty opublikowane na łamach ft.com zwracały uwagę czytelników na strategiczne położenie Podlaskiego, innowacyjność podlaskich firm oraz unikalne produkty powstające na terenie regionu. Wszystkie materiały powstały we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Financial Times


New logistics hub at the eastern border of the EU

“Silicon Forest”: Where does the heart of innovation beat in Poland?

Where does the milk in European fridges come from?

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987