Podlaskie w Bloomberg Businessweek

W 2023 r. w wydanym drukiem magazynie Bloomberg Businessweek opublikowany został artykuł pt. Podlaskie. The natural place to do business. Tekst poświęcono województwu podlaskiemu oraz potencjałowi gospodarczemu regionu.

Bloomberg Businessweek jest opiniotwórczym amerykańskim periodykiem biznesowym wydawanym nieprzerwanie od 1929 r. Czasopismo posiada międzynarodowe edycje przeznaczone na rynki państw europejskich oraz azjatyckich.

Artykuł zamieszczony w Bloomberg Businessweek powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Bloomberg Businessweek


Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987