Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2023

scena z ekranem na Dyplomatycznym Otwarciu Roku 2023

9 lutego 2023 r. odbyło się Dyplomatyczne Otwarcie Roku (DOR), wydarzenie organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, w którym co roku udział biorą przedstawiciele zagranicznego korpusu dyplomatycznego w Polsce. W wydarzeniu uczestniczą także przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W tegorocznej edycji DOR, po raz kolejny, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Podczas części oficjalnej przemówienie wygłosił Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Mariusz Dąbrowski, który reprezentował Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego. Dyrektor Dąbrowski mówił o misjach gospodarczych organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz zachęcał do współpracy przy projekcie Dolina Rolnicza 4.0 i Podlaskim Forum Ekonomicznym.

W 2023 roku uczestnicy DOR mogli tradycyjnie zapoznać się z ofertą gospodarczą województwa podlaskiego przy stoisku obsługiwanym przez pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej. Wyroby regionalne prezentowali podlascy przedsiębiorcy – Cukiernia Kinga z Białegostoku oraz Augustowska Miodosytnia.

W trakcie wydarzenia odbyło się wiele spotkań przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z dyplomatami akredytowanymi w Polsce. Tematyka rozmów dotyczyła m.in. możliwości współpracy gospodarczej oraz misji zagranicznych z udziałem podlaskich przedsiębiorców, które zostaną zorganizowane przez Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej w 2023 r.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987