Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022

Stoisko województwa podlaskiego na dyplomatycznym otwarciu roku 2022. Na zdjęciu dwóch przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz dwóch gości

Przedsięwzięcie, organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, odbyło się 17 lutego w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Województwo Podlaskie, reprezentowane przez wicemarszałka Marka Olbrysia, było współorganizatorem siódmej edycji wydarzenia. Była to wyjątkowa okazja do zaprezentowania oferty gospodarczej Podlaskiego czołowym polskim przedsiębiorcom, politykom oraz dyplomatom, którzy zebrali się w Warszawie, żeby porozmawiać o prognozach i szansach gospodarczych dla regionów, Polski, Europy i świata.

Prezentacja województwa i jego oferty gospodarczej

Wicemarszałek Marek Olbryś zaznaczył, że Dyplomatyczne Otwarcie Roku to idealne miejsce do prezentacji regionu, zwłaszcza wizji rozwoju logistyki i transportu  na terenie województwa, za który jest osobiście odpowiedzialny.

Rozwój infrastruktury to jeden z priorytetów naszego województwa. W ciągu ostatniej dekady w Podlaskiem wydarzyła się rewolucja transportowo-drogowa. Mamy trzy drogi ekspresowe, będziemy mieli pięć. Budujemy kolej szybkiego ruchu od Warszawy do granicy państwa. Ten progres jest szybki i będzie zabezpieczał potrzeby naszych mieszkańców – podkreślał. – Dodatkowo ułatwi kontakt nie tylko z innymi województwami, ale i z innymi krajami.

Wicemarszałek podkreślił, że rozwój infrastrukturalny to przede wszystkim droga do pełnego rozwoju na wielu płaszczyznach.

Naszym największym partnerem gospodarczym są obecnie Niemcy, ale poprzez Nowy Jedwabny Szlak aspirujemy także do pozaeuropejskich kontaktów. Ale droga to nie tylko szyny, nie tylko asfalt, ale przede wszystkim możliwość porozumienia. Myślę, że to właśnie dialog, rozmowa z drugim człowiekiem doprowadzi do lepszego jutra dla naszego województwa i kraju.

Po części oficjalnej spotkania rozpoczęła się część networkingowa – forum do wymiany doświadczeń i integracji polskiego biznesu oraz przedstawicieli korpusu dyplomatycznego.

Uczestnicy czwartkowego wydarzenia mogli zapoznać się z ofertą gospodarczą Podlaskiego przy stoisku obsługiwanym przez pracowników Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej urzędu marszałkowskiego: dyrektora Mariusza Dąbrowskiego, Karolinę Cruz Rodriguez i Agnieszkę Wirkowską-Godlewską. Regionalne wyroby promował Grzegorz Sienkiewicz, dyrektor zarządzający Mydlarni Cztery Szpaki, produkującej kosmetyki oparte na naturalnych surowcach.

Współpraca międzynarodowa

Dyplomatyczne Otwarcie Roku to również przestrzeń do nawiązania współpracy międzynarodowej. Wicemarszałek Marek Olbryś i dyrektor Mariusz Dąbrowski odbyli rozmowy z dyplomatami pod kątem zbliżających się wydarzeń w ramach promocji gospodarczej.

W sprawie Podlaskiego Forum Ekonomicznego i kolejowego jedwabnego szlaku spotkali się z nami Pan Lim Hoon-min – Ambasador Korei i Pani Sowon Jeon – II sekretarz Ambasady Korei. W sprawie kwietniowej misji gospodarczej do Paryża rozmawialiśmy z Panią Lucie Stepanyan – I radcą i zastępcą szefa misji w Ambasadzie Francji. W sprawie majowej misji gospodarczej do Brukseli spotkał się z nami Pan Nicolas Neve – radca ekonomiczny i handlowy w Ambasadzie Belgii. Natomiast w sprawie wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie projektu Dolina Rolnicza 4.0 rozmawialiśmy z Panią Sarah-Ann Madi – radcą i szefową Departamentu Handlowego Ambasady Izraela – wymieniał Mariusz Dąbrowski.

Wśród gości Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2022 znaleźli się m.in.: Izabela Antos – Podsekretarz Stanu w KPRM, Piotr Wawrzyk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Jacek Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej, przedsiębiorców oraz izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych – także z województwa podlaskiego.

Organizatorem wydarzenia była Krajowa Izba Gospodarcza, która od wielu lat współpracuje z korpusem dyplomatycznym, pomagając w realizacji działań związanych z promocją gospodarczą na rynkach zagranicznych.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2022 odbyło się pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Klimatu i Środowiska, a także pod patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987