Materiały informacyjno-promocyjne

Dolina Rolnicza 4.0 - animacja (wersja podstawowa)

Animacja zawiera wizualizację Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 w województwie podlaskim, z uwzględnieniem wszystkich zdefiniowanych uczestników i ich otoczenia biznesowego. Celem materiału informacyjnego jest promocja koncepcji ekosystemu „Dolina Rolnicza 4.0”, potrzeby automatyzacji i usprawnień technologicznych w ekosystemie, a także upowszechnianie idei międzynarodowych powiązań gospodarczych.

Dolina Rolnicza 4.0 - animacja (wersja skrócona)

Animacja zawiera wizualizację Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 w województwie podlaskim, z uwzględnieniem wszystkich zdefiniowanych uczestników i ich otoczenia biznesowego. Celem materiału informacyjnego jest promocja koncepcji ekosystemu „Dolina Rolnicza 4.0”, potrzeby automatyzacji i usprawnień technologicznych w ekosystemie, a także upowszechnianie idei międzynarodowych powiązań gospodarczych.

Dolina Rolnicza 4.0

Celem filmu jest prezentacja sektorów zdefiniowanych do budowy Regionalnego Ekosystemu Dolina Rolnicza i jego uczestników oraz prezentacja Województwa Podlaskiego jako regionu nowoczesnego i otwartego na innowacje.

Dolina Rolnicza 4.0. - spot promocyjny

Celem spotu jest prezentacja sektorów zdefiniowanych do budowy Regionalnego Ekosystemu Dolina Rolnicza i jego uczestników oraz prezentacja Województwa Podlaskiego jako regionu nowoczesnego i otwartego na innowacje.

Branża rolno-spożywcza w aspekcie społeczno-gospodarczym

Celem wywiadu jest analiza potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego, a także wskazanie perspektyw rozwoju i wyzwania, jakie stoją przed podlaskim rolnictwem i jego otoczeniem biznesowym, które powinny zostać zrealizowane w taki sposób, żeby zapewnić rozwój pozwalający na konkurencyjne usytuowanie na międzynarodowym rynku.

Ekspert: dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz – prof. WSA w Łomży
Osoba prowadząca: dr Tomasz Herudziński – SGGW

Branża rolno-spożywcza w aspekcie technologicznym

Celem wywiadu jest analiza potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego, a także wskazanie perspektyw rozwoju i wyzwania, jakie stoją przed podlaskim rolnictwem i jego otoczeniem biznesowym, które powinny zostać zrealizowane w taki sposób, żeby zapewnić rozwój pozwalający na konkurencyjne usytuowanie na międzynarodowym rynku.

Ekspert: dr hab. inż. Roman Kaczyński – prof. Politechniki Białostockiej
Osoba prowadząca: dr Tomasz Herudziński – SGGW

Branża rolno-spożywcza w aspekcie ekologicznym

Celem wywiadu jest analiza potencjału innowacyjnego województwa podlaskiego, a także wskazanie perspektyw rozwoju i wyzwania, jakie stoją przed podlaskim rolnictwem i jego otoczeniem biznesowym, które powinny zostać zrealizowane w taki sposób, żeby zapewnić rozwój pozwalający na konkurencyjne usytuowanie na międzynarodowym rynku.

Ekspert: dr inż. Tomasz Poskrobko, Uniwersytet w Białymstoku
Osoba prowadząca: dr Tomasz Herudziński – SGGW

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987