Aktualności

Podlaska misja gospodarcza do Niemiec

Prezentacja potencjału podlaskich firm z branży metalowej i maszynowej, rozmowy biznesowe z przedsiębiorcami niemieckimi, spotkanie z przedstawicielami władz Dingolfing-Landau, udział w targach Automatica 2023 oraz wizyty studyjne w fabrykach BMW i Airbus Helicopters to najważniejsze punkty misji gospodarczej do Niemiec, która zakończyła się w piątek 30 czerwca. Organizatorem misji było Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (UMWP). Samorząd Województwa reprezentował Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Kampanię informacyjną w prasie regionalnej.

Kampania informacyjna w prasie związana jest z realizacją projektu pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1. Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.

Podlaskie w Kraju Basków

W dniach 16-18 maja 2023 roku w Bilbao odbyła się konferencja, połączona z targami, poświęcona najnowszym trendom w sektorze rolno-spożywczym „Food 4 Future”. To jedno z największych wydarzeń w obszarach FoodTech i AgriTech w Europie. Kraj Basków, podczas „Food 4 Future”, odwiedziła delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w składzie: Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Mariusz Dąbrowski – Dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej, Anna Krysztopik – Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Konkurs „Grunt na Medal 2023”. Wyniki I etapu

Celem konkursu organizowanego od 10 lat przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu jest wyłonienie atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych dedykowanych działalności przemysłowo-produkcyjnej. Adresatem konkursu są samorządy lokalne. Laureaci konkursu zyskują możliwość promocji przez PAIH oraz szansę na przyciągnięcie wartościowych projektów inwestycyjnych.

Misja gospodarcza na Litwie

Spotkania biznesowe odbywały się w Wilnie od 8 do 11 maja. Wzięło w nich udział ośmiu lokalnych przedsiębiorców, a także Wiesława Burnos, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego. Organizatorem wyjazdu przedsiębiorców na Litwę było Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
15-097 Białystok

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Biuro Promocji Gospodarczej
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 653
+48 85 66 54 987