Podlaskie. Naturalna droga rozwoju

Nowe otwarcie i nowa jakość w promocji gospodarczej województwa podlaskiego.

Projekt reklamujący potencjał gospodarczy regionu w kraju i poza granicami Polski w latach 2020-2023 został oficjalnie zainaugurowany przez Marszałka Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego i Mariusza Dąbrowskiego Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej. To pierwsza tak duża kampania promocyjna Podlaskiego, której celem jest pozyskanie inwestycji zewnętrznych.

Inaugurując rozpoczęcie realizacji nowej wizji promocji gospodarczej Podlaskiego, marszałek podkreślał, z racji sprawowanych funkcji, odbył wiele spotkań biznesowych i samorządowych, których uczestnicy podkreślali, że niewiele wiedzą o województwie podlaskim.

Wykorzystać lokalizację regionu

– Zaczynamy bardzo długą pracę, żeby przedsiębiorcy z Europy, ale też innych kontynentów: Azji, czy Ameryki dowiedzieli się czym jest województwo podlaskie, jakie są jego atuty, by przyjeżdżać tutaj i inwestować w nasz region – mówił marszałek Kosicki.
Zdaniem Mariusza Dąbrowskiego jednym z największych atutów województwa, który nie został do końca wykorzystany jest lokalizacja. Podlaskie ma ogromny potencjał, aby już wkrótce stać się nowym węzłem transportowym wschód-zachód i północ-południe.

– My pozycjonujemy nasz region jako centrum Europy, centrum, w którym krzyżują się szlaki handlowe: Szlak Jedwabny i Szlak Bursztynowy. – Wcześniej pozycjonowaliśmy się jako region peryferyjny Unii Europejskiej, a wcale tak nie musi być – zmienia się świat, zmienia się sytuacja geoekonomiczna. Podlaskie może być w centrum – zaznaczył.
Nową charakterystykę regionu prezentuje dwujęzyczna animacja ilustrująca tranzytowe położenie województwa między Europą i Azją. Wizerunek Podlaskiego w nowym ujęciu wzmacniać ma strona internetowa investinpodlaskie.pl. Pod tą domeną powstaje duży portal gospodarczy i inwestycyjny województwa podlaskiego. Znajdą się w nim m.in. informacje dotyczące terenów inwestycyjnych na terenie województwa, opis najbardziej perspektywicznych gałęzi gospodarki regionalnej, baza podlaskich startupów oraz elektroniczne wersje materiałów promocyjnych. Już teraz zamieszczony jest tam wydany w 2020 r. folder „Podlaskie. Naturalna droga rozwoju”, dystrybuowany podczas spotkań o charakterze biznesowym.

Podlaskie Forum Ekonomiczne – kierunek Azja

Jednym z najciekawszych przedsięwzięć promocyjnych jest zaplanowane na przyszły rok Podlaskie Forum Ekonomiczne. Konferencja ma wyróżniać się na tle innych tego typu spotkań.

– Dwudniowa konferencja poświęcona będzie rozwojowi Polski Wschodniej oraz współpracy gospodarczej z wybranym regionem świata. Podczas pierwszej edycji będzie to Azja Wschodnia i Południowo – Wschodnia, a województwo podlaskie odwiedzą przedsiębiorcy, dyplomaci, dziennikarze i naukowcy, aby rozwijać relacje na skrzyżowaniu szlaków jedwabnego i bursztynowego – informował dyrektor Dąbrowski.

Podlaskie Forum Ekonomiczne, o ile sytuacja epidemiczna pozwoli, odbędzie się wiosną przyszłego roku w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

Podlaskie. Naturalna droga rozwoju – kampania promocyjna

Na szeroką skalę zaplanowane są działania prowadzone w ramach projektu „Podlaskie. Naturalna droga rozwoju”, który ma być dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). Wartość wszystkich przedsięwzięć, realizowanych w latach 2020-2023, opiewa na kwotę ponad 8,2 mln zł z dofinansowaniem prawie 7 mln zł.

– Będą to m.in. kampanie reklamowe w internecie, prasie i telewizji, wizyty studyjne, misje i seminaria gospodarcze oraz nowa baza terenów inwestycyjnych. Co ważne, adresatami kampanii będą odbiorcy zewnętrzni, przede wszystkim zagraniczni – mówił Mariusz Dąbrowski.
Promocji gospodarczej dotyczy także projekt „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”. W kilkudziesięciu powiatach, gminach i miastach województwa podlaskiego będą przeprowadzone szkolenia dotyczące obsługi inwestorów. Wykonane zostaną również zdjęcia terenów inwestycyjnych. Wartość projektu wynosi ponad 602 tys. zł, z czego 542 tys. zł to dofinansowanie z funduszy unijnych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój).

Działania promocyjne poprzedzone zostaną szeroko zakrojonymi badaniami realizowanymi wśród inwestorów: tak potencjalnych, jak i tych, którzy już działają w Podlaskiem. Mają być one zakończone na przełomie zimy i wiosny. Tak, by kampania ruszyła z pełną mocą ruszyła wiosną.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
ul. Jana Kilińskiego 16
15-089 Białystok

info@investinpodlaskie.pl

+48 85 66 54 495
+48 85 66 54 987